Felelősségkorlátozási Nyilatkozat

Használati feltételek

A jelen feltételek előzetes elfogadása nélkül nem használhatja webhelyünket és az azon található információkat. A webhely és az azon szereplő információk használatával Ön elfogadja a jelen feltételeket és lemond a webhely használatával kapcsolatban az Intervettel, leányvállalataival, társvállalataival, illetve munkavállalóival szembeni követelések érvényesítésének lehetőségéről.
A használati feltételek továbbá a következőket foglalják magukban:

Információk és felelősségkorlátozás

A jelen webhely és az azon szereplő, az Intervetre, leányvállalataira, társvállalataira, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó, illetve azzal kapcsolatos információk, nevek, képek, ábrák, emblémák, és ikonok „adott és elérhető állapotukban” állnak rendelkezésre; azok nem tartalmaznak semmilyen kifejezett vagy burkolt biztosítékot vagy garanciát, például, de nem kizárólag a forgalomképességre, konkrét célra való felhasználhatóságra vagy érdekek meg nem sértésére vonatkozólag. Bár a jelen webhely tartalmát jóhiszeműen állították össze azzal a céllal, hogy információt szolgáltasson az Intervetről, annak termékeiről és szolgáltatásairól, az Intervet, anyavállalatai, leányvállalatai, társvállalatai, vagy alkalmazottai semmilyen esetben nem vonhatók felelősségre semmilyen kárért, például, de nem kizárólag a jelen webhely használatából, az ahhoz való hozzáférésből, az azon szereplő anyagból, információból, minősítésből vagy javaslatból eredő vagy azzal kapcsolatos közvetlen, közvetett, speciális, fontos következményekkel járó, vagy véletlenszerű károkért.

Az Intervet értesítés nélkül bármikor módosíthatja, fejlesztheti, illetve megváltoztathatja a jelen használati feltételeket, a webhelyen szereplő információkat, neveket, képeket, ábrákat, emblémákat és ikonokat, illetve a webhelyen hivatkozott termékeket és szolgáltatásokat.

Webhelyünk tartalmazhat hivatkozásokat más webhelyekre, amelyek nem állnak az Intervet ellenőrzése alatt. Az Intervet nem vállal felelősséget az ilyen hivatkozott webhelyek tartalmáért vagy az ilyen webhelyeken található további hivatkozásokért.

Ön, mint felhasználó vállalja, hogy a jelen webhelyen szereplő információkat sem részben, sem egészében nem változtatja meg, nem egészíti ki, nem helyettesíti és nem módosítja.

Pénzügyi adatok

A webhelyünkön szereplő pénzügyi adatok (például éves beszámolók és pénzügyi kimutatások) tekintetében kizárólag az írásos változat tekinthető hitelesnek.

Termékinformációk

Webhelyünk állatgyógyászati gyógyszeripari és biológiai termékekre vonatkozó információkat tartalmaz az Európában érvényes bejegyzéseknek megfelelően. Webhelyünk hivatkozhat olyan termékekre is, amelyek az Ön országában nem, vagy más terméknéven kaphatók. Ezenkívül az egyes termékek biztonsági és hatékonysági adatai, valamint visszatartási időszaka eltérhetnek az adott országban érvényes rendelkezésektől függően. További információkért kérjük, forduljon a helyi állatorvoshoz!

Szellemi tulajdon

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen webhelyen szereplő anyagok – korlátozás nélkül beleértve valamennyi szerkesztőségi anyagot, fényképet, illusztrációt és grafikai anyagot, valamint neveket, emblémákat, védjegyeket és szolgáltatási jelöléseket – az Intervet, illetve annak leányvállalatai, társvállalatai, licencadói tulajdonát képezik, és azokat szerzői jog, védjegy, és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogok védik. A webhelyünkön említett egyéb termékeket vagy vállalatneveket az adott birtokosok által bejegyeztetett védjegyek oltalma alatt állhatnak. Tilos az ilyen anyagok, illetve azok bármilyen részének másolása, újbóli közzététele, terjesztése, értékesítése, kiadása, sugárzása vagy forgalomba hozatala, kivéve az alábbi eseteket:

(a) a webhelyünkön szereplő anyagok kivonatait kinyomtathatja, vagy letöltheti személyes használatra, kizárólag nem kereskedelmi, információs célból; illetve

(b) a webhelyünkön szereplő anyagot lemásolhatja és elküldheti magánszemélyeknek, azok személyes használatára, tájékoztatás céljából, és bármilyen kereskedelmi cél nélkül, feltéve, hogy az információ forrásaként feltünteti az Intervet nevét, és tájékoztatja a harmadik felet arról, hogy a jelen használati feltételek kötelező érvénnyel vonatkoznak az adott anyagra.

A jelen dokumentum tartalma semmiképpen nem értelmezhető az Intervet vagy harmadik fél licencének, szabadalmának vagy jogainak közvetett, vagy korábbi nyilatkozatnak ellentmondó átruházásaként.

Kivéve, ha fentiekben az kifejezetten szerepel, a jelen dokumentum tartalma nem tekinthető az abban szereplő információkkal, adatokkal, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen licenc, jog, vagy egyéb szellemi tulajdon átruházásának.

Hatályos jog és bíráskodás

A jelen használati feltételekből eredő, illetve azokkal kapcsolatos bármilyen kérdésben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének előírásai, illetőleg az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.