Bejelentkezés Regisztráció

23 február 2012

V. MSDay országos állatgyógyászati konferencia

A magyar MSD Animal Health idén is megtartotta országos állatgyógyászati konferenciáját, az V. MSDay-t! Az idei szakmai rendezvény három párhuzamos szekciója összesen közel 400 praktizáló állatorvost és szakmabelit vonzott a helyszínre, Budapest egyik multiplex mozijának termeibe.

Az MSDay minden évben az állatorvosi szakma meghatározó rendezvénye, összefogja a 3 nagy állatgyógyászati szakterületet (baromfi, haszonállat, társállat), és naprakész, gyakorlati újdonságokkal lepi meg a közönséget. A résztvevôk az eseményrôl hazatérve, az újonnan megszerzett ismereteket saját munkahelyükön kamatoztathatják a mindennapi gyógyító-megelôzô munkában.

A baromfi szekcióban a jelentôs állategészségügyi és gazdasági veszteséget okozó fertôzô bronhitist és a pneumo vírusok által okozott légzôszervi megbetegedések aktuális járványügyi helyzetét elemezték a hazai és külföldi elôadók.
Elsô elôadásában Dr. Aris Malo a fertôzô bronchitis elleni széles spektrumú és hosszú távú védettség kialakításának stratégiáját mutatta be, kiemelvez az MSD AH protektotípusú védekezés elvét, annak jelentôségét. Az IB elleni teljes körû védelem, a protektotípusú védekezés elve látványos videó film bemutatásával vált emlékezetessé.
A fertôzô richnotracheitis esetek elôfordulása Európa -szerte egyre emelkedik. Dr. Horváth Papp Imre saját fotóival, video felvételeivel gazdagon illusztrált
elôadásában erre hívta fel a figyelmet, míg Dr. Aris Malo második elôadásában a pneumo vírusok által okozott megbetegedések elleni új generációs vakcina elônyeit, hatékonyságát mutatta be.
Dr. Bistyák Andrea és Dr. Kecskeméti Sándor egy hazai brojler állományban az enterophatogen reovírusok által okozott megbetegedésrôl számoltak be. Dr. Földi József kutató állatorvos a csirkeólban végzett klinikai vizsgálatok lehetôségeirôl beszélt, korábbi két konkrét vizsgálat eredményének értékelésével illusztrálva.

A kisállat szekció idén egy igazi újdonsággal fogadta az érdeklôdôket. Az Avtivyl nevû, a bioaktiváció elvén alapuló bolhaellenes új, MSD készítmény bemutatása nagy népszerûségnek örvendett. Az innovatív bolhaellenes szert könyezettudatos állatartóknak ajánljuk, hiszen a hatóanyaga csak a bolha testében fejti ki hatását, így védi a macskát és annak környezetét is. Dr. Balogh Béla és Dr. Varga József a klinikumban felmerülô mindennapos esetekrôl beszélt, míg
Dr. David Sutton a Nobivac vakcinák kiváló minôségét alátámasztó prezentációt mutatott be, amelyben kitért a maternális immunitás jelentôségére, a vakcinák immuntartósságára és felhívta a figyelmet arra, hogy mindig az adott egyed igényeinek megfelelô vakcinázási programot kell választani a különféle ajánlásokból.
Az egyik legkellemetlenebb parazitáról, a bolháról a téma kiemelkedô képviselôjétôl, Dr. Farkas Róbert professzor úrtól, a SzIE ÁOTK parazitológiai tanszékének vezetôjétôl hallhattunk.
Dr. Tarpataki Noémitôl, az Állatorvosi Egyetem bôrgyógyászati szakrendelésének vezetôje, a „bolhanyál”- allergia jelentôségére, háttérokaira és az ezzel kapcsolatos kereszt-allergiákra hívta fel a figyelmet.

A sertés- és szarvasmarha szekció során az MSD legújabb, hosszú hatású antibiotikuma, a Zuprevo került bemutatásra az elméleti elônyök és a gyakorlati
haszon szoros kapcsolatában.
A tudomány világába Ralf Warras és Monika Menge, az MSD schwanbenheimi kutatóintézetének munkatársai kalauzolták el a nézôket.
A molekula kifejlesztésérôl, annak tulajdonságairól, a termék farmakokinetikájáról beszéltek.
Majd Raul Berro (Global Marketing Swine) ismertette a Zuprevo sertéstelepi használata során szerzett legújabb tudományos eredményeket.
Hasonló megközelítésben Michael Hebestedt (szakmai manager, Intervet Germany) a termék szarvasmarha- telepi tudományos kísérleteirôl, azok igen meggyôzô eredményeirôl számolt be.
Végül négy rövid elôadás keretében hazai praktizáló állatorvos kollegák (Muravölgyi László, Matyovszky Balázs, Kálmán Attila és Deim Zoltán) ismertették
a termék használata során szerzett saját telepi tapasztalataikat. Valamennyiük szerint eredményes volt a termékek használata, csak javasolni tudták a rendezvényen résztvevô kollegáiknak.

Neves magyar és külföldi elôadók, valamint gyakorló állatorvosok elôadásai biztosították a magas szakmai színvonalat. Az elôadásokat követô szokásos kérdések
és hozzászólások mellett, mindenki a szavazógépes kérdés-felelet „játékkal” interaktívan részt vehetett a legfontosabb szakmai tanulságok meghatározásában.

Az MSD Animal Health Magyarországon is a tudományt nyújtja partnereinek, hogy abból az egészségesebb állatok révén az ügyfelei és az egész társadalom
profitáljon.

Budapest, 2012. február 29.

IMG_1666IMG_1691